SweetNorth Labradoodles

Siden er under konstruksjon.


Spørsmål og Svar


Q:Hvor lang ventetid er det på en valp fra SweetNorth Labradoodles?

A: Det er stor etterspørsel etter Australsk Labradoodle i Europa. Normalt må du regne med å stå på venteliste i 12 -18 måneder før du kan ta med deg valpen hjem.

Q: Hva er Australian Labraboodle Association Europe (ALAEU)?

A: Dette er raseklubben for Australsk Labradoodle i Europa. Denne klubben ivaretar, på samme måte som den norske kennelklubben, oversikt over stamtavler og familietrær, de sjekker at de etiske reglene for oppdrett blir fulgt, de sjekker at alle helsetestene er i orden og oppdatert, samt stambokfører godkjente Australske Labradoodler og deres avkom. Foreløpig er Arctic Labradoodles den eneste norske oppdretteren som er godkjent som medlem. Å kjøpe fra en registrert oppdretter i ALAEU innbærer en ekstra trygghet for deg som valpekjøper. Da vet du at valpen din kommer fra helsetestede linjer. Mange selger valper som utgir seg for å være Australsk Labradoodle, men der dette i realiteten er en mix av svært mange ulike raser som ikke er godkjent i henhold til rasestandarden. Kjøper du fra en registrert oppdretter får du garantert en Australsk Labradoodle.

Q: Hvilke helsetester gjør dere på deres hunder?

A: Alle våre hunder er HD og AD røntget. Så lenge hundene brukes i avl øyelyses de årlig. I tillegg er de enten gentestet for PRA, EIC, DM og Von Willbrand eller så er foreldrene gentestet. Er foreldrene gentestet blir avkommet fritt. Det står da "Clear by parentage" i oversikten der avlshundene er presentert. Hundene testes også for "røytegenet" som kalles Improper Coat (IC). En bærer av genet kan kun parres med en som er fri for å sikre at avkommet får korrekt pels. 

Q: Hva koster en Australsk Labradoodle fra dere?

A: Det koster 25000  kroner for en valp fra oss. Dersom du kastrerer eller steriliserer hunden før den har fylt ett år, får du refundert 2000 kroner fra oss. Vi gjør oppmerksom på at dette er ikke noe vi kan pålegge valpekjøperne å gjøre. Valpekjøpere som oppgir allergi må også kjøpe en pakke for allergiprofilering. Denne selges til selvkost og koster 6500 kroner ink mva. 

Q: Hva er allergenprofilering?

A: Dersom du oppgir at du har allergi på valpesøknaden krever vi også at du kjøper en pakke for allergiprofilering. Dette inkluderer en mennesketest der du får en oversikt over hvilke allergener akkarat du reagerer på (det finnes totalt 6 ulike hundeallergener). I tillegg dekker dette kostnaden med måling av allergennivået på inntil to valpekull. Vi vil bruke din allergenprofil til å matche den med valper som har lave nivåer på de allergenene du er allergisk mot. Dene pakken selges til selvkost- NOK 6500 ink mva. 

Q: Hva betyr det at valpen selges med avlssperre?

A: Det betyr at valpen ikke skal brukes i avl. Det finnes alt for mye uvettig "Doodle-avl" i dag, og dessverre er det litt for mange som tenker profitt fremfor utvikling. Det betyr at de tar snarveier og avler på hunder som hverken har helse, gemytt eller eksteriør som holder avlskvalitet. Australsk Labradoodle er svært etterspurt og ventelistene er lange. En av grunnene til at de er så populære er at vi er svært strenge med hva vi lar gå videre i avl. Kun hunder som passerer et smalt nåløye blir tatt med videre i avlsarbeidet. Avlssperren er derfor en svært viktig forutsetning i kontrakten, og et krav som ALAEU stiller til alle oppdrettere som selger usteriliserte valper. Dersom dette ikke passer for deg, anbefaler vi at dere velger en annen rase eller en annen oppdretter. Avlshunder selges kun til registrerte oppdrettere i ALAEU eller ALAA.

Q: Er Australsk Labradoodle en godkjent rase?

A: Australsk Labradoodle er ikke godkjent som rase av Kennelklubben. Det er imidlertid ingen krav om å være kennelklubb-godkjent for å kunne definere Australsk Labradoodle som egen rase."I følge professor dr. Raymond Triquet er en rase en gruppe av individer med «felles egenskaper» (homogene egenskaper) som skiller dem fra andre medlemmer av deres art, egenskaper som genetisk kan føres videre til neste generasjon. Triquet mente med dette at arter bestemmes av naturen, mens raser bestemmes av kulturen. Med andre ord; Selektiv avl kan visselig skape en ny rase, men ikke en ny art. Raserene hunder er således hunder som parres med andre individer innenfor sin egen rase eller varietet og stambokføres, slik at opphavet kan dokumenteres."

Med dette utgangspunktet er Australsk Labradoodle en rase. Vi har imidlertid ingen ønske om å videreutvikle denne rasen som del av den internasjonale kennelklubben. Australsk Labradoodle har oppstått som motvekt til den vanvittige avlen som har forgått over mange generasjoner med kennelklubbens velsignelse, der en rekke raser har fått store helseproblemer fordi man har satt utseende og smale rasestandarder foran helse og gemytt.

Q: Kan jeg registrere min Australske Labradoodle i Norsk Kennelklubb?

A: Ja, det kan du. Du kan registrere hunden din i NOX-registeret. Da kan du delta i ulike former for kurs og treninger, samt konkurrere i for eksempel agility og lydighet.

Q: Er Australsk Labradoodle allergifri?

A:Nei, allergifrie hunder finnes ikke. Det ser imidlertid ut til at allergikere tolererer Australsk Labradoodle, puddel og en del andre hunderaser bedre enn tradisjonelle røytehunder. Det kan imidlertid være store variasjoner i ett og samme kull, og enkelte allergikere kan oppleve at det tolerer valpen, men ikke den voksne hunden. Eller omvendt. Å gå til anskaffelse av hund når du har påvist hundeallergi i familien er et stort ansvar, og før du begynner å kontakt oppdrettere bør du ha back-up planen klar. Hva skal skje med hunden dersom allergien gjør det umulig for deg å ha hunden hjemme i kortere eller lengre perioder? Vi anbefaler at du allierer deg med venner eller familie slik at de overta hunden i perioder dersom allergien gjør dette nødvendig. Arctic Labradoodles allergenprofilerer alle sine valper. Dette er en test som er utviklet i samarbeid med Karolinska Universitetsjukehus i Stockholm og markedsføres av et selskap som heter Allergenius. Det finnes seks ulike hundeallergener. Man kan være allergisk mot alle eller kun ett, og dette varierer fra person til person. Nivået på de ulike allergenene varierer også fra hundeindivid til hundeindivid- også i samme kull. Er du allergisk må du kjøpe både en mennesketest og de testene som vi bruker for å teste valpene. Det koster 6500 kroner for en slik pakke og det innkluderer testing av inntil to valpekull. Dersom du ikke har kjøpt denne testen kan du ikke forvente å få en av valpene med lave allergennivå- de er forbeholdt våre valpekjøpere som har oppgitt allergi på søknaden og som har betalt for testene. Det er også mulig å teste direkte mot de aktuelle valpene før du tar med valpen hjem. Da må du påregne å komme til oss i Bodø for testing siste helg før valpene reiser hjem. Dette er også forbeholdt de som oppgir allergi på valpesøknaden. 

Q: Hvordan går jeg fram for å sette meg på venteliste hos dere?

. Her er det viktig at du forteller om deg selv og din familie, hvordan dere bor, barn og alder på disse, erfaring med hund, eget aktivitetsnivå, hvilke planer for trening har dere for hunden, har dere allergi i familien og har dere spesifikke ønsker med tanke på størrelse, kjønn, farge og pelstype. Vi anbefaler dere å være så åpen som mulig på dette - vi allokerer våre valper til familier primært basert på gemytt. Etter at dere er vurdert som egnet vil dere få tilbud om en plass på ventelisten.

A: Først må du ta kontakt med oss gjennom vår Kontaktside

Q: Hvordan går jeg frem for å bli fórvert hos dere?

A: Da trenger vi samme informasjon som vi gjør ved valpekjøp. I tillegg vil dere bli intervjuet spesielt med tanke på motivasjonen dere har for å være fórvert. Våre fórverter brenner like mye for utviklingen av denne rasen som vi gjør.Kontakt oss

Klikk her for å gå til kontaktskjemaet

  

Hundene våre

Vil du ha en oversikt over det vi driver med?  Se her: Galleri!

Følg oss på facebook 

www.facebook.com/SweetNorthlabradoodles/Tidligere kull